Trở về Trang Chủ
Upload từ Máy tính | Đường Link
Đóng dấu ảnh:
Logo
Resize
(Resize theo chiều rộng của bức ảnh. Chú ý ảnh chỉ thu nhỏ chứ ko phóng to)
Nhấn Browser để chọn file upload
Nhập link ảnh vào để transload
(Mỗi link ảnh 1 dòng, có hỗ trợ link ảnh trong thẻ [IMG])
- Link trực tiếp của từng ảnh:
Nonstop - BayXac Fc